اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
10 دی 1399 ، ‏ ۸:۲۴ Ali****** ۲۵۱٬۵۰۳ تومان کارت به کارت
9 دی 1399 ، ‏ ۱۸:۱۳ Ali****** ۲۵٬۰۸۱ تومان کارت به کارت
4 دی 1399 ، ‏ ۱۴:۲۱ mil****** ۱۳٬۵۹۸ تومان کارت به کارت
29 آذر 1399 ، ‏ ۸:۳۰ Ali****** ۲۵٬۰۶۵ تومان کارت به کارت
20 آذر 1399 ، ‏ ۱۱:۵۱ mil****** ۱۳٬۷۹۷ تومان کارت به کارت
5 آذر 1399 ، ‏ ۲۰:۴۷ mil****** ۱۸٬۷۸۲ تومان banktransfer
14 آبان 1399 ، ‏ ۹:۲۷ mil****** ۱۸٬۶۷۲ تومان banktransfer
25 مهر 1399 ، ‏ ۱۰:۳۰ mil****** ۱۴٬۲۰۹ تومان banktransfer
8 مهر 1399 ، ‏ ۱۷:۲۸ mil****** ۱۵٬۴۵۷ تومان banktransfer
24 شهریور 1399 ، ‏ ۲۲:۲۵ mil****** ۱۸٬۸۴۷ تومان banktransfer
3 شهریور 1399 ، ‏ ۶:۵۵ mil****** ۳۱٬۴۳۱ تومان banktransfer
31 تیر 1399 ، ‏ ۱۲:۳۵ moo****** ۱۷۰٬۴۷۹ تومان zarinpal
7 فروردین 1399 ، ‏ ۱۰:۵۴ koo****** ۱۷٬۰۰۶ تومان کارت به کارت
26 اسفند 1398 ، ‏ ۱۶:۰۹ Ali****** ۱۰٬۰۱۷ تومان کارت به کارت
26 بهمن 1398 ، ‏ ۲۱:۵۹ Sam****** ۱۳٬۶۵۹ تومان کارت به کارت
6 بهمن 1398 ، ‏ ۴:۲۵ Ali****** ۲۰٬۱۶۳ تومان کارت به کارت
26 دی 1398 ، ‏ ۱۶:۱۵ Ali****** ۲۰٬۰۱۴ تومان کارت به کارت
24 دی 1398 ، ‏ ۱۴:۵۵ Ali****** ۲۵٬۲۳۱ تومان کارت به کارت
23 دی 1398 ، ‏ ۲۱:۰۷ koo****** ۲۱٬۱۱۱ تومان کارت به کارت
23 دی 1398 ، ‏ ۹:۴۷ Ali****** ۲۵٬۰۹۵ تومان کارت به کارت