اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۲۱/۱/۲۳،‏ ۱۳:۲۶ Ali****** ۲۹۶٬۸۱۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۲۱،‏ ۱۱:۳۳ Ali****** ۳۳۴٬۷۳۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۸،‏ ۱۳:۵۹ mar****** ۷۹٬۹۹۴ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۱/۱۸،‏ ۰:۱۴ Jav****** ۷۵٬۵۵۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۷،‏ ۱۸:۱۳ sta****** ۱۲۰٬۶۸۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۶،‏ ۲۲:۰۶ soh****** ۱٬۸۵۰٬۲۱۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۴،‏ ۱۱:۰۶ Ali****** ۳۰٬۸۵۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۲،‏ ۱۸:۱۱ rhf****** ۱۴٬۲۵۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱/۱۲،‏ ۱۱:۰۶ mar****** ۲۵٬۲۲۷ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۱/۱۰،‏ ۱۴:۳۴ mil****** ۲۰٬۳۸۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۲/۳۰،‏ ۱۱:۵۴ Ali****** ۲۵۱٬۵۰۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۲/۲۹،‏ ۲۱:۴۳ Ali****** ۲۵٬۰۸۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۲/۲۴،‏ ۱۷:۵۱ mil****** ۱۳٬۵۹۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۲/۱۹،‏ ۱۲:۰۰ Ali****** ۲۵٬۰۶۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۲/۱۰،‏ ۱۵:۲۱ mil****** ۱۳٬۷۹۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱۱/۲۶،‏ ۰:۱۷ mil****** ۱۸٬۷۸۲ تومان banktransfer
۲۰۲۰/۱۱/۴،‏ ۱۲:۵۷ mil****** ۱۸٬۶۷۲ تومان banktransfer
۲۰۲۰/۱۰/۱۶،‏ ۱۴:۰۰ mil****** ۱۴٬۲۰۹ تومان banktransfer
۲۰۲۰/۹/۲۹،‏ ۲۰:۵۸ mil****** ۱۵٬۴۵۷ تومان banktransfer
۲۰۲۰/۹/۱۵،‏ ۲:۵۵ mil****** ۱۸٬۸۴۷ تومان banktransfer