اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
2 بهمن 1399 ، ‏ ۸:۰۳ Ali****** ۳۳۴٬۷۳۱ تومان کارت به کارت
29 دی 1399 ، ‏ ۱۰:۲۹ mar****** ۷۹٬۹۹۴ تومان شبا (بین بانکی)
28 دی 1399 ، ‏ ۲۰:۴۴ Jav****** ۷۵٬۵۵۴ تومان کارت به کارت
28 دی 1399 ، ‏ ۱۴:۴۳ sta****** ۱۲۰٬۶۸۴ تومان کارت به کارت
27 دی 1399 ، ‏ ۱۸:۳۶ soh****** ۱٬۸۵۰٬۲۱۱ تومان کارت به کارت
25 دی 1399 ، ‏ ۷:۳۶ Ali****** ۳۰٬۸۵۰ تومان کارت به کارت
23 دی 1399 ، ‏ ۱۴:۴۱ rhf****** ۱۴٬۲۵۲ تومان کارت به کارت
23 دی 1399 ، ‏ ۷:۳۶ mar****** ۲۵٬۲۲۷ تومان شبا (بین بانکی)
21 دی 1399 ، ‏ ۱۱:۰۴ mil****** ۲۰٬۳۸۹ تومان کارت به کارت
10 دی 1399 ، ‏ ۸:۲۴ Ali****** ۲۵۱٬۵۰۳ تومان کارت به کارت
9 دی 1399 ، ‏ ۱۸:۱۳ Ali****** ۲۵٬۰۸۱ تومان کارت به کارت
4 دی 1399 ، ‏ ۱۴:۲۱ mil****** ۱۳٬۵۹۸ تومان کارت به کارت
29 آذر 1399 ، ‏ ۸:۳۰ Ali****** ۲۵٬۰۶۵ تومان کارت به کارت
20 آذر 1399 ، ‏ ۱۱:۵۱ mil****** ۱۳٬۷۹۷ تومان کارت به کارت
5 آذر 1399 ، ‏ ۲۰:۴۷ mil****** ۱۸٬۷۸۲ تومان banktransfer
14 آبان 1399 ، ‏ ۹:۲۷ mil****** ۱۸٬۶۷۲ تومان banktransfer
25 مهر 1399 ، ‏ ۱۰:۳۰ mil****** ۱۴٬۲۰۹ تومان banktransfer
8 مهر 1399 ، ‏ ۱۷:۲۸ mil****** ۱۵٬۴۵۷ تومان banktransfer
24 شهریور 1399 ، ‏ ۲۲:۲۵ mil****** ۱۸٬۸۴۷ تومان banktransfer
3 شهریور 1399 ، ‏ ۶:۵۵ mil****** ۳۱٬۴۳۱ تومان banktransfer