اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
28 دی 1399 sta****** ۱۲۰٬۶۸۴ تومان کارت به کارت
27 دی 1399 soh****** ۱٬۸۵۰٬۲۱۱ تومان کارت به کارت
25 دی 1399 Ali****** ۳۰٬۸۵۰ تومان کارت به کارت
23 دی 1399 rhf****** ۱۴٬۲۵۲ تومان کارت به کارت
23 دی 1399 mar****** ۲۵٬۲۲۷ تومان شبا (بین بانکی)
21 دی 1399 mil****** ۲۰٬۳۸۹ تومان کارت به کارت
10 دی 1399 Ali****** ۲۵۱٬۵۰۳ تومان کارت به کارت
9 دی 1399 Ali****** ۲۵٬۰۸۱ تومان کارت به کارت
4 دی 1399 mil****** ۱۳٬۵۹۸ تومان کارت به کارت
29 آذر 1399 Ali****** ۲۵٬۰۶۵ تومان کارت به کارت
20 آذر 1399 mil****** ۱۳٬۷۹۷ تومان کارت به کارت
5 آذر 1399 mil****** ۱۸٬۷۸۲ تومان banktransfer
14 آبان 1399 mil****** ۱۸٬۶۷۲ تومان banktransfer
25 مهر 1399 mil****** ۱۴٬۲۰۹ تومان banktransfer
8 مهر 1399 mil****** ۱۵٬۴۵۷ تومان banktransfer
24 شهریور 1399 mil****** ۱۸٬۸۴۷ تومان banktransfer
3 شهریور 1399 mil****** ۳۱٬۴۳۱ تومان banktransfer
31 تیر 1399 moo****** ۱۷۰٬۴۷۹ تومان zarinpal
7 فروردین 1399 koo****** ۱۷٬۰۰۶ تومان کارت به کارت
26 اسفند 1398 Ali****** ۱۰٬۰۱۷ تومان کارت به کارت