اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
2 مرداد 1401 ، ‏ ۲۱:۰۸ 110****** ۱۶٬۲۲۴ تومان کارت به کارت
2 مرداد 1401 ، ‏ ۱۶:۴۹ far****** ۶۵۹٬۰۲۸ تومان کارت به کارت
2 مرداد 1401 ، ‏ ۱۲:۲۱ Ali****** ۱۰۸٬۷۰۲ تومان کارت به کارت
1 مرداد 1401 ، ‏ ۲۳:۳۱ Abo****** ۱۳۱٬۰۵۶ تومان کارت به کارت
1 مرداد 1401 ، ‏ ۲۲:۵۲ soh****** ۹۷۵٬۱۵۸ تومان کارت به کارت
1 مرداد 1401 ، ‏ ۱۵:۰۸ 113****** ۱۰٬۲۳۹ تومان شبا (بین بانکی)
1 مرداد 1401 ، ‏ ۱۰:۰۶ soh****** ۲۴٬۶۸۰ تومان کارت به کارت
1 مرداد 1401 ، ‏ ۷:۲۷ Ali****** ۱۱٬۵۳۸ تومان شبا (بین بانکی)
31 تیر 1401 ، ‏ ۲۲:۲۲ 108****** ۳۰۵٬۰۰۴ تومان کارت به کارت
31 تیر 1401 ، ‏ ۲۰:۰۲ Ali****** ۲۸٬۴۸۲ تومان کارت به کارت
31 تیر 1401 ، ‏ ۱۷:۳۰ w3w****** ۴۸٬۲۲۰ تومان کارت به کارت
31 تیر 1401 ، ‏ ۱۴:۳۹ sin****** ۲۶۳٬۱۶۰ تومان کارت به کارت
31 تیر 1401 ، ‏ ۰:۵۳ Moh****** ۲۱٬۶۸۴ تومان کارت به کارت
30 تیر 1401 ، ‏ ۱۹:۱۱ Moh****** ۳۶٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
30 تیر 1401 ، ‏ ۹:۵۰ yen****** ۱۵٬۲۱۲ تومان کارت به کارت
29 تیر 1401 ، ‏ ۱۹:۱۶ mat****** ۱۰٬۷۵۰ تومان شبا (بین بانکی)
29 تیر 1401 ، ‏ ۱۷:۳۷ mah****** ۱۱٬۳۴۴ تومان کارت به کارت
29 تیر 1401 ، ‏ ۱۲:۵۰ Mim****** ۱۵٬۱۴۶ تومان کارت به کارت
28 تیر 1401 ، ‏ ۱۹:۰۴ 108****** ۲۵۶٬۴۵۲ تومان کارت به کارت
28 تیر 1401 ، ‏ ۱۸:۵۴ Ada****** ۱۶٬۵۹۰ تومان کارت به کارت