اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
4 فروردین 1403 ، ‏ ۲۱:۱۲ soh****** ۳۱۲٬۸۵۶ تومان کارت به کارت
4 فروردین 1403 ، ‏ ۱۷:۵۲ 108****** ۳۴۹٬۷۰۴ تومان کارت به کارت
4 فروردین 1403 ، ‏ ۱۳:۲۷ san****** ۳۸٬۵۰۴ تومان شبا (بین بانکی)
2 فروردین 1403 ، ‏ ۱۳:۴۹ sin****** ۱۰٬۰۶۶ تومان کارت به کارت
1 فروردین 1403 ، ‏ ۱۴:۴۲ fat****** ۱۶۰٬۲۰۶ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1402 ، ‏ ۱۳:۵۳ mar****** ۵۲٬۶۴۶ تومان کارت به کارت
28 اسفند 1402 ، ‏ ۴:۲۳ The****** ۱۵٬۸۶۸ تومان شبا (بین بانکی)
27 اسفند 1402 ، ‏ ۱۲:۱۶ run****** ۳۶٬۲۴۶ تومان کارت به کارت
26 اسفند 1402 ، ‏ ۱۸:۵۶ soh****** ۳۰۵٬۲۹۲ تومان کارت به کارت
26 اسفند 1402 ، ‏ ۱۴:۵۴ san****** ۲۸٬۸۳۸ تومان شبا (بین بانکی)
26 اسفند 1402 ، ‏ ۱:۵۸ bli****** ۱۲۰٬۹۶۰ تومان کارت به کارت
26 اسفند 1402 ، ‏ ۱:۵۷ dev****** ۵۵٬۴۳۰ تومان کارت به کارت
26 اسفند 1402 ، ‏ ۱:۵۶ zam****** ۲۸٬۰۷۲ تومان کارت به کارت
26 اسفند 1402 ، ‏ ۱:۵۵ Zah****** ۹۶٬۶۳۶ تومان کارت به کارت
26 اسفند 1402 ، ‏ ۰:۰۵ nik****** ۱۱٬۴۲۴ تومان کارت به کارت
25 اسفند 1402 ، ‏ ۲۰:۴۰ 108****** ۲۲۹٬۷۳۴ تومان کارت به کارت
25 اسفند 1402 ، ‏ ۱۱:۳۱ abb****** ۴۶٬۷۳۸ تومان شبا (بین بانکی)
22 اسفند 1402 ، ‏ ۱۲:۴۵ EAD****** ۳۲۹٬۱۳۶ تومان کارت به کارت
21 اسفند 1402 ، ‏ ۱۸:۴۰ mar****** ۴۶٬۲۹۸ تومان کارت به کارت
20 اسفند 1402 ، ‏ ۲۱:۱۱ Hea****** ۱۷٬۵۸۰ تومان کارت به کارت