اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
5 فروردین 1401 ، ‏ ۲:۴۰ Ami****** ۲۳۳٬۰۶۳ تومان کارت به کارت
4 فروردین 1401 ، ‏ ۲۳:۱۱ mil****** ۳۷٬۸۴۰ تومان کارت به کارت
2 فروردین 1401 ، ‏ ۱۹:۰۵ rez****** ۱۳۳٬۵۲۲ تومان کارت به کارت
2 فروردین 1401 ، ‏ ۱۰:۵۴ Dea****** ۲۵۸٬۱۶۴ تومان شبا (بین بانکی)
1 فروردین 1401 ، ‏ ۲:۱۳ Ali****** ۴۳٬۲۳۴ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1400 ، ‏ ۱۰:۳۶ Ral****** ۳۱٬۰۱۸ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1400 ، ‏ ۰:۳۶ Emi****** ۱۷٬۴۰۶ تومان کارت به کارت
28 اسفند 1400 ، ‏ ۱۸:۴۶ Meh****** ۲۰٬۲۷۴ تومان کارت به کارت
27 اسفند 1400 ، ‏ ۱۰:۱۴ ram****** ۴۷٬۷۹۰ تومان شبا (بین بانکی)
26 اسفند 1400 ، ‏ ۱۷:۳۱ 104****** ۱۸٬۶۱۰ تومان کارت به کارت
25 اسفند 1400 ، ‏ ۲۳:۲۴ Suk****** ۱۸٬۱۱۰ تومان کارت به کارت
25 اسفند 1400 ، ‏ ۲۱:۰۰ Ami****** ۳۰۴٬۶۰۵ تومان کارت به کارت
24 اسفند 1400 ، ‏ ۱۵:۳۸ Ada****** ۱۴٬۹۹۸ تومان کارت به کارت
23 اسفند 1400 ، ‏ ۲۲:۵۸ 106****** ۳۸۳٬۰۳۹ تومان کارت به کارت
23 اسفند 1400 ، ‏ ۱۸:۴۲ 114****** ۱۰٬۱۳۸ تومان کارت به کارت
23 اسفند 1400 ، ‏ ۱۴:۲۷ mar****** ۱۹۳٬۹۰۸ تومان کارت به کارت
23 اسفند 1400 ، ‏ ۱۳:۲۵ Rez****** ۳۰٬۰۰۶ تومان کارت به کارت
22 اسفند 1400 ، ‏ ۲۰:۲۲ Ali****** ۴۰٬۸۵۸ تومان کارت به کارت
22 اسفند 1400 ، ‏ ۱۴:۰۸ w3w****** ۲۸٬۲۶۹ تومان کارت به کارت
22 اسفند 1400 ، ‏ ۱۱:۲۵ 116****** ۱۰٬۳۰۲ تومان کارت به کارت